LISTA PRODUKTÓW DO WYCENY ( )
Biurokompleks
serwis urządzeń biurowych

Twoja lista produktów jest pusta

Wybierz produkty z oferty, aby wysłać zapytanie ofertowe.

Lista produktów

token

Wygeneruj nowy kod

=3||$_SESSION['wyslano']>=3){ $form_error=1; $number_error=1; } if(!$form_error){//wysyłamy mejla jeśli nie ma błędów ini_set('include_path', 'phpmailer/'); require('class.phpmailer.php'); $php_mailer_sender_obj = new PHPMailer(); $php_mailer_sender_obj->Mailer = $config_smtp['Mailer']; $php_mailer_sender_obj->SMTPAuth = $config_smtp['SMTPAuth']; $php_mailer_sender_obj->Host = $config_smtp['Host']; $php_mailer_sender_obj->Port = $config_smtp['Port']; $php_mailer_sender_obj->Username = $config_smtp['Username']; $php_mailer_sender_obj->Password = $config_smtp['Password']; $php_mailer_sender_obj->From = $__mail_from; $php_mailer_sender_obj->FromName = 'System zapytań'; $php_mailer_sender_obj->AddAddress($__mail_to,$__mail_to);//wysyłanie wpisu na ten adres $php_mailer_sender_obj->AddAddress($_POST['email'],$_POST['email']);//wysyłanie wpisu na ten adres $php_mailer_sender_obj->AddReplyTo($_POST['email'],(trim($_POST['nazwa'])!=''?$_POST['nazwa']:$_POST['email']));//wysyłanie adresu zwrotnego $php_mailer_sender_obj->CharSet = 'utf-8'; $php_mailer_sender_obj->WordWrap = 50; $php_mailer_sender_obj->IsHTML(true); $php_mailer_sender_obj->Subject = 'Nowe zapytanie'; $tresc="Wysłano nowe zapytanie ofertowe
Zapytanie dotyczy następujących produktów:
    "; foreach($_SESSION['PR_produkty'] as $val){ $tresc.="
  • $val
  • "; } $tresc.="
Imię i nazwisko/nazwa firmy: $_POST[nazwa]
E-mail: $_POST[email]
Uwagi:
".nl2br($_POST['uwagi'])."

Z poważaniem
Zespół Biurokompleks"; $php_mailer_sender_obj->Body = $tresc; $php_mailer_sender_obj->AltBody = strip_tags($tresc); if(!@$php_mailer_sender_obj->Send()){ $form_error=1; $mailing_error=1; }else{ $_SESSION['wyslano']+=1; setcookie('wpisano',$_COOKIE['wpisano']+1,time()+3600+4);//czas wygaśnięcia -> 4h unset($_SESSION['PR_produkty']); ?>

Dziękujemy za wysłanie zapytania!

Postaramy się odpowiedzieć w najbliższym możliwym termienie. Podaj prawidłowy adres e-mail
Przepisz prawidłowo kod z obrazka
Próbujesz wysłać za dużo zapytań w krótkim odstępie czasu
Wystąpił błąd podczas wysyłania zapytania. Spróbuj ponownie.
Jeśli sytuacja się powtórzy skontaktuj się z administratorem.
token
Wygeneruj nowy kod


BIUROKOMPLEKS 2012 © | Nasza witryna może używać ciasteczek ( cookies ) dowiedź się więcej.